fbpx

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home3/izocons/public_html/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 89

Procedeu de izolare cu spuma poliuretanica rigida

Spuma de poliuretan se formează ca rezultat al reacţiei chimice între două componente lichide (poliol şi izocianat)

Procedeul de izolare cu spumă poliuretanică constă în aplicarea prin pulverizare cu dispozitive de înaltă presiune, pe suprafaţa de izolat, a spumei de poliuretan preparată la faţa locului în instalaţii speciale, mobile. Spuma de poliuretan se formează ca rezultat al reacţiei chimice între două componente lichide (poliol şi izocianat), încălzite şi aduse separat în jet, unde se amestecă în raport de 1:1, în volum.

Amestecul de spumă se pulverizează pe suprafaţa suport. În funcţie de grosimea izolaţiei care urmează să fie realizată, se aplică un singur strat sau mai multe straturi suprapuse de spumă. Amestecul aplicat se întăreşte în aproximativ 4 minute, formând un strat izolant de spumă rigidă de poliuretan. Spuma rigidă, realizată cu acest procedeu, este un material pe bază de poliuretan, termo, fono şi hidroizolant, duro-plastic, cu structură celulară predominant închisă (având peste 90% celule închise).

Procedeul de izolare in situ utilizează sistemele de pulverizare cu izocianat tip Desmodur 44V20L şi poliol Baymer Spray 145 sau Baymer Spray 150 produse de concernul german Bayer – Divizia Bayer Material Science/Covestro. Elementele componente lichide ale spumei de poliuretan sunt:

  • componenta A: care este un amestec de polioli, agent de umflare tip HFC, catalizatori şi stabilizatori;
  • componenta B: izocianat H, care este o grupare de difenil-metan-diizocianat (MDI).
Spuma rigidă de poliuretan, realizată in situ, poate avea grosimi diferite, conform prevederii proiectului de execuţie a lucrării de izolare.

Grosimea unui strat de spumă este cuprinsă între 10 şi 25 mm.


Izolarea cu spumă rigidă din poliuretan se realizează în maxim cinci straturi succesive.

Procedeul permite realizarea izolării termice şi fonice şi impermeabilizarea, in situ, a construcţiilor, într-o singură operaţiune.
În situaţii în care izolaţia se aplică la exterior şi rămâne expusă agenţilor atmosferici şi radiaţiilor solare, ea se protejează cu vopsea rezistenta la U.V. sau poliuree.
 

Domenii acceptate de utilizare în construcţii

Procedeul se utilizează la izolarea in situ a construcţiilor civile, industriale, agricole, noi sau existente, în condiţiile respectării prevederilor din reglementările tehnice româneşti în vigoare.

Procedeul de izolare cu spumă rigidă de poliuretan se poate aplica pe orice suprafaţă uzuală în construcţii, atât în exterior cât şi în interior, la izolarea acoperişurilor plane şi înclinate, pereţilor, elevaţiilor, pardoselilor, fundaţiilor precum şi la izolarea depozitelor, camerelor frigorifice, piscinelor etc.

Aptitudinea de exploatare în construcţii

Izolaţia realizată prin procedeu îndeplineşte cerinţele din Legea nr. 10/1995, modificată cu Legea nr. 123/2007, privind calitatea în construcţii în ceea ce priveşte:

Rezistenţă mecanică şi stabilitate

Izolarea in situ cu spumă rigidă de poliuretan nu influenţează rezistenţa şi stabilitatea generală a construcţiei la care se aplică.

Securitate la incendiu

Izolaţia din spumă rigidă de poliuretan POLIURETAN SPRAY se încadrează în clasa de reacţie la foc E-d2 (C4).

Igienă, sănătate, mediu

Produsele puse în operă nu conţin substanţe chimice periculoase (biocide, bacterii, mucegaiuri, fungi, ciuperci, viruşi etc) şi nu sunt clasificate ca periculoase conform HG 1408/2008, cu completările ulterioare ale HG 933/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a produselor periculoase. La punerea în operă se respectă instrucţiunile producătorului şi cerinţele normelor metodologice de aplicare a legislaţiei securităţii şi sănătăţii în muncă conform HG 1425/2006 cu modificările din 2010, care completează Legea 319/2006 „Legea securităţii şi sănătaţii în muncă”.

Dacă punerea în operă este în interior, spaţiile de lucru vor fi foarte bine ventilate.

Siguranţă în exploatare

Procedeul de izolare, realizat în condiţiile tehnice şi de siguranţă prevăzute de producător nu prezintă riscuri de accidentare pentru utilizatori. Datorită aderenţei foarte bune la orice tip de suprafaţă şi menţinerii proprietăţilor în timp, nu există risc de desprindere a spumei rigide de poliuretan de pe suportul pe care se aplică.

Economie de energie şi izolare termică

Izolaţia din spumă rigidă de poliuretan, aplicată in situ, are proprietăţi termoizolante ridicate care satisface exigenţele reglementate privind izolarea termică a construcţiilor civile, industriale şi agricole.

Coeficientul de conductivitate termică al spumei rigide de poliuretan aplicate in situ, are valoarea declarată ( λD ) de 0,0243 W/m.K

Coeficientul de transfer termic al ansamblului suport + termoizolaţie se determină de la caz la caz, ţinând seama de grosimea stratului de spumă de poliuretan aplicat şi de grosimea şi natura materialelor din care este realizat elementul suport. Termoizolarea cu spumă rigidă de poliuretan a elementelor de construcţii contribuie la obţinerea confortului termic şi la economia de energie în construcţii.

Stratul izolant din spumă rigidă de poliuretan cu structură celulară predominant închisă şi impermeabilă la apă, asigură şi izolarea hidrofugă a zonei de construcţii la care se aplică şi poate înlocui hidroizolaţia clasică.

Durabilitatea (fiabilitatea) şi întreţinerea

Izolaţia din spumă rigidă de poliuretan, realizată prin procedeu, cu structură celulară predominant închisă, are absorbţie de apă redusă, rezistenţă bună la uleiuri minerale, alcalii şi acizi diluaţi, gaze de eşapament, poluare industrială şi aderenţă foarte bună la toate tipurile de suprafeţe uzuale în construcţii.

În condiţii de exploatare normală, în domeniile specificate şi protejate de razele UV, durata de viaţă a izolaţiei din spumă rigidă de poliuretan este de cel puţin 25 de ani.

Izolaţia din spumă rigidă de poliuretan aplicată in situ nu necesită lucrări de întreţinere.

Fabricaţia şi controlul

Elementele componente lichide ale spumei rigide de poliuretan, utilizate de procedeu, sunt fabricate de firma Bayer în fabricile din Germania sau Spania.

Fabricarea se face pe linii tehnologice moderne, specifice realizării acestor produse, care asigură realizarea componentelor la parametrii ceruţi pentru acestea.

Controlul calităţii

Controlul intern al calităţii se execută după procedurile proprii ale producătorului, integrate în sistemul de management al calităţii.

Controlul calităţii se execută de-a lungul întregului proces de fabricaţie şi cuprinde controlul materiilor prime, controlul reţetelor, a procesului tehnologic de execuţie şi controlul produselor finite.

La recepţia materiilor prime se verifică conformitatea acestora cu documentele însoţitoare emise de furnizori.

În cursul fabricaţiei se verifică respectarea reţetei şi a tehnologiei de obţinere.

Verificarea calităţii produselor finite se face pe loturi, efectuându-se testări atât pe componentele lichide, poliol şi izocianat (densitate, vâscozitate, compoziţie chimică) cât şi pe spuma de poliuretan obţinută (temperatură, timpul de formare a pastei şi a gelului, densitatea, timpul de întărire, aderenţa la suport).

Executantul procedeului, firma SC PMC&CO SRL, dispune de un sistem propriu de management al calităţii.

Punerea în operă

Lucrările de izolare a construcţiilor cu spumă rigidă de poliuretan aplicată in situ se execută fără dificultăţi particulare, într-o lucrare de precizie normală, cu personalul calificat Termopol, în condiţiile respectării instrucţiunilor de punere în operă prevăzute de firma producătoare Bayer. Pentru prepararea şi aplicarea in situ a a izolaţiei din spumă rigidă de poliuretan se utilizează instalaţii de înaltă presiune.

În timpul aplicării spumei, temperatura mediului, respectiv umiditatea acestuia trebuie

să fie minim +50C, respectiv maxim 70%.

La aplicarea spumei, temperatura suportului respectiv umiditatea acestuia trebuie să fie minim +50C, respectiv maxim 4%.

Înainte de aplicarea spumei se verifică starea suprafeţei suportului. Aceasta trebuie să fie curată, uscată, fără praf, impurităţi şi grăsimi. Dacă suportul este metalic, după curăţarea prealabilă a acestuia, pentru asigurarea unei aderenţe bune a spumei se recomandă aplicarea în prealabil a unui strat de grund.

OBTINE MAI MULTE INFORMATII

Orice sistem de detectie si alarmare la incendiu trebuie intretinut de catre o persoana sau o firma autorizata. Conform reglementarilor, sistemul ar trebui verificat o data la 6 luni sau mult mai frecvent daca clasa de risc este foarte ridicat sau daca exista pericolul de vandalism asupra sistemului.

 
Strada Principala, Nr. 434A, Spataru, Buzau. Romania
+40 722 592 071
 
Punct de lucru. Sos. Brailei, Nr. 3, Buzau. Romania
+40 754 602 130
© IZO M CONSTRUCT SOLUTIONS S.R.L. | RO21496064 | SPATARU 434A | BUZAU | ROMANIA